Töörõivaalane nõustamine

Oleme nõuga abiks teie töörõivastust puudutavates küsimustes ja seda alates vajaduste kaardistamisest, kuni töörõiva hankimise ja hoolduseni. Anname ekspertalast nõu töörõivaste omaduste ja kvaliteedi ning kasutamise kohta.

Erinevad töökeskkonnad ja kasutustingimused ning hooldustingimused vajavad erinevat lähenemist. Sageli on sama asutuse sees väga erineva vajadusega töötajaid, kuidas tagada seljuhul optimaalne lahendus.

Sageli aetakse segamini tööriide ohutuse ja tugevuse kestvuse aspekt või näiteks paksem kangas ei tähenda alati umbsemat ja õhuke nõrgemat.

Hea tulemus peitub sageli pisiasjades ja neid on tööriietusega seoses palju. Sageli teatakse palju aspekte asutuse siseselt, kuid see info on kokku koondamata ja kaardistamata.

Meie nõustaja aitab teie töökeskkonna ja vajadused koos põhjenduste ja selgitustega kaardistada. Selle raporti põhjal on teil võimalik hankida oma vajadustele sobivaim tööriietus. Samuti anname juhiseid konkreetsete rõivaste kasutamiseks ja hoolduseks. 

| info@kuldariided.ee | www.kuldariided.ee | GSM: 5648 5049 |